Viktigheten av å fremme et ansvarlig alkoholkonsum

By unshel

 TAGS:undefined

Alkoholforbruket blant den yngre generasjonen vokser for hvert år som går. Tallene taler for seg selv når de sier at, ifølge Folkehelse Agency of Catalonia, mer enn halvparten av 17-åringene erkjenner å ha vært beruset minst en gang i løpet av den siste måneden. Derfor trenger vi en sosial bevissthet og utdannelse fra familiene og lærerne for at alkohol ikke blir et voksende problem. La oss se hvilke aspekter som kan fremme et redusert alkoholforbruk blant den yngre generasjonen.

  • Oppmuntre til gode vaner. Ved bedre helse og gode matvaner bremser en det overdrevne forbruket av alkohol. Unge folk drikker hovedsakelig for å ha det moro, så vi må se etter alternative underholdningsformer for å unnslippe dette problemet.
  • Økt aktivitet og trening. Fritidsaktiviteter som gjør at en lever et mer aktivt liv, ikke bare i ukedagene men også i helgene. For eksempel gruppeaktiviteter, naturopplevelser eller ekstremsport, som er kjent for å gi adrenalinkick, lignende det som noen kan kjenne fra store inntak av alkohol.
  • Opplæring i familiene. Studier gjort de senere årene viser at alderen for å debutere med alkohol senker seg i de familiene det er  mer aksept for inntak i lav alder. Her kan en fremme god komunikasjon mellom foreldre og barn, ha klare grenser, og oppmuntre til moderat bruk og vite hva du skal drikke og hva en bør styre klar av..
  • Bedre utdanningskampanjer i skolen. Det ser dessverre ut til at skolenes kampanjer mot alkohol ikke når inn til de unge på den måten en skulle ønske. En har nye verdier, og nye samfunnsmodeller, og må finne nye måter å nå de unge på.

Kort sagt, forbud virker ikke, en må skape gode holdninger, og tilby fritidsalternativer som er attraktive for de unge. Dette vil være den beste måten å utdanne ungdom til å drikke med måte. Slik kan vi fremme en hyggelig drikkekultur, hvor en kan dra nytte av de helsemessige fordelene som en har fra vin.

Tambien te puede interesar

Leave a comment